sobota, 12 maja 2007

Zmiana w regulaminie

W regulaminie zgłaszania sklepów wprowadzono drobną korektę.

Zmianie uległ punkt nr 5, który otrzymał brzmienie:
5. Każdy sklep internetowy musi posiadać:

a. regulamin zakupów oraz kompletne dane firmy prowadzącej sklep internetowy
b. system składania zamówień oparty o koszyk

Brak wyżej wymienionych informacji i danych lub ich niezgodność oznacza automatyczne odrzucenie wpisu.
Zmiana jest konieczna aby wyjaśnić zgłaszającym, że do katalogu będą przyjmowane jedynie sklepy internetowe posiadające system składania zamówień oparty o wirtualny koszyk zakupów.

Brak komentarzy: